O imagine exactă a situațiilor financiare îi ajută pe antreprenori să își înțeleagă și să își gestioneze mai bine intreaga afacere: situațiile financiare oferă informații prețioase despre datorii, active, capitaluri proprii și profitabilitate într-o anumită perioadă de timp. Chiar și cei care au un plan de afaceri au nevoie de o imagine clară a afacerii pe care vor să o dezvolte.

Serviciile noastre profesionale de evidență contabilă se referă in principal la:

 • Contabilizarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare, trimestriale şi anuale privind impozitele şi taxele datorate;
 • Stabilirea obligaţiilor de plată lunare şi trimestriale;
 • Întocmirea documentelor pentru plata obligaţiilor bugetare;
 • Evidenţa şi analiza datoriilor şi creanţelor;
 • Evidenţa şi analiza capitalurilor şi a imobilizărilor;
 • Întocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenţă fiscală, cartea mare;
 • Întocmirea balanţei lunare de verificare;
 • Întocmirea situaţiilor financiare anuale şi depunerea acestora la organele fiscale;
 • Pregătirea documentaţiei pentru obţinerea de credite bancare;
 • Consultanţă şi studii de reducere a costurilor, redresare financiară;
 • Evaluare economico – financiară, diagnoză.