Oferta noastră de servicii pe partea de resurse umane include:

 • Preluarea şi verificarea datelor primare de la client
 • Centralizarea lunară a pontajelor necesare la calculul salariilor
 • Calcularea salariilor si intocmirea statelor de plata
 • Calculul reținerilor și al popririlor salariale
 • Stabilirea obligatiilor de plată aferente salariilor
 • Întocmirea si depunerea on-line a Declaratiei 112 privind obligațiile salariale
 • Întocmirea (dacă este cazul) a dosarului pentru recuperarea sumelor privind concedii medicale și indemnizații de la casele de sănătate
 • Completarea, actualizarea şi transmiterea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor (REVISAL) la I.T.M.
 • Redactarea şi înregistrarea contractelor individuale de muncă
 • Întocmirea şi administrarea dosarelor de personal
 • Întocmirea fişelor de post
 • Redactarea şi înregistrarea actelor adiţionale privind modificarea contractului individual de muncă
 • Întocmirea deciziilor de încetare / suspendare a contractului individual de muncă
 • Întocmirea adeverinţelor solicitate de salariaţi