Concepem și completăm cererile pentru deschiderea procedurilor de insolvență, faliment sau reorganizare judiciară, de concordat preventiv, preluăm societăți aflate în aceste proceduri sau în dificultate economică și punem accent pe identificarea zonelor cu potențial real de restructurare în condiții de profitabilitate maximă.

Acordăm asistență pe toată durata procedurii de reorganizare judiciară, lichidare sau restructurare indiferent de relația clienților cu societatea respectivă (administratori, creditori, debitori, beneficiari colaterari), oferim asistență pentru anularea actelor frauduloase și pentru conceperea cererilor creditorilor.

Asiguram servicii privind:  infiintarea  societatilor comerciale,  fuziuni  societati comerciale,  lichidari  societati comerciale, dizolvari societati comerciale, asistenta si reprezentarea in fata instantei de judecata si a instantelor arbitrale in cazul litigiilor rezultate din raporturile dintre societate si alti agenti economici.

SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN INSOLVENŢĂ

Determinarea stării de insolvenţă. Insolvenţa iminentă;
- continuarea exploatării după deschiderea procedurii;
- depistarea cauzelor insolvenţei;
- analiza modului de conducere a activităţii curente a debitorului aflat în insolvenţă;
- viabilitatea planului de reorganizare;
- urmărirea implementării planului de reorganizare;
- analiza necesară deciziei de solicitare a anulării actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor;
- analiza contractelor în curs de execuţie;
- analiza posibilităţii executării de către creditorii garantaţi a unor bunuri puse în garanţie;
- modalităţi de valorificare a bunurilor din averea debitorului;
- încheierea de tranzacţii;
- determinarea prejudiciilor

Societatea noastra ofera servicii de specialitate legate de îndeplinirea activitatii de administrator/lichidator judiciar

 • reorganizari judiciare
 • lichidari administrative
 • lichidari judiciare
 • consultanta în domeniul insolventei
 • întocmire plan de reorganizare
 • expertize privind activitati din cadrul procedurii de insolventa

Activitatea de consultanta în domeniul insolventei este extrem de variata pornind de la perioada premergatoare insolventei pâna la probleme specifice procedurii precum cele sociale sau de protectia mediului

 • asistenta si consultanta în recuperarea creantelor
 • analiza solvabilitatii debitorilor
 • îndeplinirea atributiilor de administrator special în conditiile legii
 • întocmirea rapoartelor de analiza a societatii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plati precum si a celorlalte rapoarte cerute de Legea nr.85/2014
 • inventarierea activelor societatii în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare
 • consultanta la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmeaza a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii insolventei
 • conducerea sau supravegherea activitatii societatii pe perioada de observatie, reorganizare judiciara si faliment
 • întocmirea planului de reorganizare si supravegherea respectarii acestuia
 • studierea pietei în vederea identificarii unor potentiali clienti în vederea valorificarii bunurilor societatilor în insolventa
 • întocmirea strategiei de valorificare a activelor societatii aflate în insolventa, fie prin licitatie, fie prin negociere directa în conditiile Legii nr.85/2006
 • lichidarea bunurilor societatii
 • întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obtinute din lichidarea bunurilor societatii
 • întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolventei în conditiile Legii nr.85/2006
 • formularea cererilor de antrenare a raspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere în conformitate cu prevederile art.138 din legea insolventei
 • consultanta în gestionarea problemelor sociale, de protectie a mediului precum si în relatiile cu creditorii societatii sau orice alte institutii implicate în procedura insolventei