Expertiza contabilă este o formă de cercetare în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente și în evidența tehnic-operativă și contabilă anumite fapte, împrejurări, situații, etc. de natură financiar-contabilă.

În funcție de destinația sa expertiza contabilă poate fi judicară (atunci cînd e dispusă de organele judiciare pentru soluționarea cauzelor aflate în faza anchetei, cercetării sau judecății) și extrajudiciară (atunci cînd este solicitată de persoane fizice sau juridice fără să existe un dosar de anchetă, cercetare sau judecată).

Expertiza contabilă este misiunea dată unui expert de a controla registrele, conturile și actele justificative ale unui agent economic in scopul de a furniza părților interesate datele pentru o echitabilă regularizare a situației.

Societatea noastră realizează rapoarte de expertiză contabilă atît judiciară cît și extrajudiciară avînd ca obiective specifice:   

  • Evidenţierea neregularităţilor existente în activităţile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularităţi precum şi prezentarea unei serii de posibilităţi de soluţionare a inadeverţentelor constatate.
  • Controlul registrelor, conturilor şi actelor justificative ale unei societăţi, interpretarea datelor de evidenţă şi formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislaţiei în vigoare.
  • Analiza conformităţii faptelor economice cu documentele aferente, precum şi cauzele care au generat abaterile de la actele normative în vigoare.