Evaluările bunurilor mobile includ mijloacele de transport, mașini speciale și specializate, utilajele de producție și instalații de lucru, linii tehnologice, mașini cu funcționare independentă, aparate și instalații de măsură, control și reglare, dar și stocurile, obiecte de inventar și accesorii comerciale.

De obicei aceste evaluări sînt efectuate pentru raportări financiare (evaluare pentru impozitare), achiziții, vînzări, fuziuni, dizolvări, garanții și garantare credite, insolvență sau majorare capital prin aport în natură, expropiere, lichidare, asigurare.

Evaluarea este efectuată în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

Tipurile de bunuri evaluate frecvent sunt:

 • mijloace fixe - autoturisme, autocamioane, autospeciale, TIR-uri, nave fluviale sau maritime cu gabarit redus, utilaje simple sau cu grad ridicat de complexitate sau speciale, echipamente și aparaturi simple sau complexe și speciale, linii de producție
 • obiecte de inventar, stocuri și materii prime
 • licențe și brevete

Evaluare proprietăților imobiliare (bunurile imobile) se realizează de obicei în următoarele situații: impozitare, achiziții, vînzări, schimburi, raportări financiare, garanții, insolvență, dizolvări, succesiuni, informare personală, etc. Evaluarea este realizată în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

Onorariile diferă în funcție de tipul proprietății, drepturile supuse evaluării și complexitatea procesului de evaluare.

Evaluare terenuri intravilane/extravilane:

 • neamenajate (libere)
 • pe care se află amplasate amenajări și / sau construcții
 • aflate sub luciuri de apă

Evaluare construcții:

 • clădiri rezidențiale cu diverse structuri și finisaje)
 • clădiri industriale, comerciale, agricole, speciale
 • hale industriale cu structura din beton armat sau cu structură metalică, clădiri cu variante constructive diferite; bărăci metalice, construcții speciale în interiorul halelor industriale
 • clădiri comerciale independente sau complexe comerciale, inclusiv spații situate la parterul blocurilor de apartamante, clădiri cu destinația expozițiilor, service auto, spații comerciale, clădiri de birouri și / sau administrative, clădiri cu destinații turistice (cazare)
 • clădiri agricole (clădiri zootehnice, clădiri destinate depozitării produselor agricole, sere, solarii)
 • construcții speciale (rețele electrice, de apă, canalizare, de gaze, rețele de telecomunicații, rețele tehnologice diverse, rezervoare de apă, drumuri, platforme, alei și cai ferate industriale etc.)

Tipuri de proprietăți imobiliare frecvent evaluate

 • rezidențial - apartamente de bloc sau în vile, duplex, penthouse, clădiri de locuit (case, vile) împreună cu terenurile aferente, terenuri libere
 • comercial - spații comerciale precum magazine și restaurante etc., spații comerciale și birouri, cladiri de birouri împreună cu terenurile aferente, terenuri libere.
 • industrial - spații producție și hale de depozitare împreună cu terenurile aferente, terenuri libere