Evaluările bunurilor mobile includ mijloacele de transport, mașini speciale și specializate, utilajele de producție și instalații de lucru, linii tehnologice, mașini cu funcționare independentă, aparate și instalații de măsură, control și reglare, dar și stocurile, obiecte de inventar și accesorii comerciale.

De obicei aceste evaluări sînt efectuate pentru raportări financiare (evaluare pentru impozitare), achiziții, vînzări, fuziuni, dizolvări, garanții și garantare credite, insolvență sau majorare capital prin aport în natură, expropiere, lichidare, asigurare.

Evaluarea este efectuată în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

Tipurile de bunuri evaluate frecvent sunt:

  • mijloace fixe - autoturisme, autocamioane, autospeciale, TIR-uri, nave fluviale sau maritime cu gabarit redus, utilaje simple sau cu grad ridicat de complexitate sau speciale, echipamente și aparaturi simple sau complexe și speciale, linii de producție
  • obiecte de inventar, stocuri și materii prime
  • licențe și brevete