Consultanța financiară înseamnă următoarele lucruri:

  • analiza structurilor financiare
  • analiza gestiunii financiare, costul și rentabilitatea capitolului investit
  • analiza de gestiune a fondului de rulment, determinarea indicatorilor de analiză financiară pe bază de rate, ponderi, retratări, etc.
  • consultanța financiară privind elaborarea de tablouri de finanțare și planuri de trezorerie
  • asistența și consultanța financiară în prevenirea și înlăturarea dificultăților companiei (analiza riscurilor, determinarea soluțiilor, realizarea și monitorizarea planurilor de criză, a planurilor de măsuri, a programelor de reorientare și organizare)
  • consultanța financiară și analiza sistemelor de credit, leasing, factoring, etc
  • analiza și consultanța financiară a contului de rezultate
  • consultanța financiară și analiza intrărilor și ieșirilor de bani din firmă
  • consultanța financiară și analiza valorii companiei în prezența impozitării rezultatelor
  • consultanța financiară privind decizia de investiții în mediul economic cert sau incert